برچسب: چوب پلاست اصفهان

  • قیمت چوب پلاست

    قیمت چوب پلاست

    قیمت چوب پلاست مقدمه در حال حاضر، با توجه به افزایش روزافزون تولید و مصرف چوب در صنایع مختلف، استفاده از چوب پلاست به عنوان جایگزینی برای چوب طبیعی به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد و همچنین مزایای زیاد، رو به گسترش است. چوب پلاست یک محصول کامپوزیتی است که از ترکیب چوب و پلیمرهای…